Rodzaje rozwiązań Bondura®

Bondura® 6.6

Model 6.6 jest naszym bestsellerem. Jest to najbardziej opłacalne rozwiązanie Bondura®. Składa się z jednego sworznia ze stożkowymi końcami, dwóch stożkowych tulei pasujących do każdego stożkowego końca, łączników zapewniających siłę osiową i pokryw końcowych do przenoszenia tej siły osiowej na stożkowe tuleje. Stożkowe tuleje rozszerzają się, aby zapewnić pasowanie z zerową tolerancją w otworach montażowych. Rozwiązanie to wymaga wystarczającej ilości miejsca, aby wsunąć sworzeń z jednej strony i zamontować tuleję, pokrywę i łączniki po przeciwnej stronie. Klucz dynamometryczny jest używany po obu stronach w celu dokręcania pokryw i rozszerzenia tulei. Do demontażu 6.6 zaleca się użycie narzędzia wielofunkcyjnego Bondura® (BMT).

Bondura® 6.1

Sworzeń 6.1 jest używany, gdy jest bardzo ograniczony lub nie ma dostępu do jednego z otworów montażowych. Sworzeń ze stożkowymi końcami posiada otwór przez który, przechodzi oś z nakrętką dociskającą stożkową tuleję po stronie z ograniczonym dostępem. Naprawdę unikalnym atrybutem 6.1 jest zdolność do zapewnienia pasowania z zerową tolerancją w ograniczonym otworze montażowym. Klucz dynamometryczny jest używany z jednej strony w celu dokręcania obydwu pokryw. Do demontażu 6.1 zaleca się użycie narzędzia wielofunkcyjnego Bondura® (BMT).

Bondura® DUAL 66

Dual 66 jest zalecany, gdy sworzeń musi być idealnie spasowany zarówno na wewnętrznym pierścieniu łożyska oraz w otworach montażowych. To rozwiązanie składa się z sworznia z długimi stożkowymi końcami, dwóch wewnętrznych stożkowych tulei, przylegających do wewnętrznego otworu, dwóch zewnętrznych stożkowych tulei zamocowanych na górze wewnętrznych stożkowych tulei, przylegających do zewnętrzych otworów, pokryw na zewnętrznych stożkowych tulejach. Wewnętrzna stożkowa tuleja rozszerza się, tworząc połączenie o zerowej tolerancji w wewnętrznym pierścieniu łożyskowym, a zewnętrzna stożkowa tuleja tworzy połączenie o zerowej tolerancji w otworach podporowych.

Bondura® 3.3

3.3 to najłatwiejsze rozwiązanie Bondura®. Składa się z sworznia ze stożkowymi końcami i gwintami, dwóch stożkowych tulei z połączonymi nakrętkami kołnierzowymi, pierścieni osadczych do mocowania nakrętek kołnierzowych i oringów do utrzymania połączenia stożkowych tulei i nakrętek kołnierzowych podczas montażu i demontażu. Dokręcające nakrętkę rozszerza się tuleje. To rozwiązanie wymaga wystarczającej ilości miejsca, aby włożyć kołek z jednej strony i zamontować zespół stożkowej tulei/nakrętki kołnierzowej po przeciwnej stronie. Klucz dynamometryczny jest używany po obu stronach w celu dokręcania nakrętek. Do demontażu 3.3 nie są potrzebne żadne specjalne narzędzia.

Bondura® Dual 36

Dual 36 jest zalecany do połączeń statycznych bez łożyska pośrodku. Jest to połączenie rozwiązania 3.3 i Dual 66, ma dwa długie gwintowane kołki na każdym końcu sworznia zamiast gwintowanych otworów i jedną nakrętkę kołnierzową połączoną z każdą z czterech stożkowych tulei. Rozwiązanie to wymaga miejsca na montaż tulei stożkowych/nakrętek kołnierzowych oraz dokręcania z obu stron. Do demontażu Dual 36 nie są potrzebne żadne specjalne narzędzia.

Bondura® 6.2

Model 6.2 jest kombinacją rozwiązania 6.6 i 3.3, jest używany, gdy dostęp do jednego z otworów montażowych jest ograniczony. Całość można zamontować z jednej strony, wymaga to jednak dokręcenia z obu stron. Składa się z sworznia z jednym stożkowym końcem z gwintowanymi otworami na łączniki i jednego stożkowego końca z gwintowanym kołkiem, pokrywy dociskającej jedną z tulei stożkowych i nakrętki kołnierzowej połączonej z drugą tuleją. Pierścień zabezpieczający służy do zabezpieczania nakrętki kołnierzowej i pierścienia uszczelniającego, aby utrzymać połączenie stożkowej tulei i nakrętki kołnierzowej podczas montażu i demontażu. Do demontażu 6.2 zaleca się użycie narzędzia wielofunkcyjnego Bondura® (BMT).

Bondura® 6.0

Model 6.0 został początkowo stworzony tylko do połączeń nieruchomych wymagających wyrównania powierzchni, ale może być używany we wszystkich instalacjach, w których wymagana jest tylko jedna rozszerzalna powierzchnia. Sworzeń jest stożkowy tylko z jednej strony z pojedynczą stożkową tuleją rozciągającą się od siły osiowej z pokrywy. W zależności od rozmiaru, do demontażu 6.0 może być zalecane narzędzie wielofunkcyjne Bondura® (BMT).

Bondura® LMP

Load Monitoring Pin to rozwiązanie do monitorowania obciążenia, które zawiera kombinację specjalnie zaprojektowanego sworznia rozprężnego Bondura® z wysokiej jakości elektroniką firmy Strainstall. Jest to jedno z najlepszych rozwiązań pinów monitorujących obciążenie dostępnych na rynku. Testy obciążeniowe potwierdzają, że błąd pomiaru wynosi tylko 0,3%. Rozwiązanie LMP można zastosować w modelach
6.6, 6.2 i 3.3.

Bondura® Tower Crane Pin 2.0

Tower Crane PIN 2.0 to nowa konstrukcja stworzona specjalnie do połączeń łączących sekcje masztu wieży. To rozwiązanie jest wyjątkowo proste i szybkie w montażu i demontażu. Zespół sworznia składa się ze sworznia, tulei, nakrętki i zawleczki sprężystej.

Bondura® BX

BX to proste i ekonomiczne rozwiązanie dla połączeń o mniejszych wymiarach. Rozwiązanie wymaga wystarczającej przestrzeni z jednej strony, aby zamontować sworzeń w otworze montażowym, a tuleję końcową, płytkę śrubę z drugiej.

Bondura® BNLS

BNLS to opatentowane rozwiązanie bezpiecznego, bezobsługowegou systemu śruba-nakrętka.